คติพจน์โรงเรียน

นฺตถิ ปญฺญา สมา อาภา
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี

ปรัชญาโรงเรียน

เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู รู้คุณธรรม

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

ภาษาจีนเด่น เน้นวินัย

  • slidebg1
培知公学

培知公学

培知公学旧址位于曼谷空讪区,学校创始人有เอี้ยมคุณ แซ่อึ้ง(黄炎坤)先生和许兴辉先生等人,办学许可证号为:104/2490,许可证于佛历二四九零年(公元1947年)签发,至今,已办学70周年。 บุ้งห่าง แซ่ลิ้ม(林文汉)先生为学校第一任负责人, ใสสด รักกุศล先生为学校第一任泰文校长。

培知公学办学目的是为了方便生活在这一地区的华人及其他人士子女接受教育。后来,学校于佛历二四九五年更名为培知公学,并按教育部教学大纲进行教学,同时开设中文课程,学校设幼儿园、小学、初中。佛历二五三七年,学校从曼谷空讪区迁到泰京(挽坑)拍是乍能县蒲塔蒙通(佛城)一路50号(挽坑友谊公会)。

Read More ...

ประวัติโรงเรียนผดุงกิจวิทยา

ประกวดร้องเพลงจีน